MAKYTA

Úspech MAKYTY je postavený na historických koreňoch spoločnosti, ktorá prostredníctvom svojich kvalifikovaných, oddaných a lojálnych zamestnancov a priebežným zvyšovaním kvality v každej jednej oblasti činnosti si udržiava pôvodných a získava nových zákazníkov a nové zákazky pre zabezpečenie výrobného programu v každej jednej hlavnej činnosti.

STN EN 9001:2009
systém manažérstva kvality

ISO 14001:2005
systém environmentálneho
manažérstva